Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
14:17
Reposted fromsaski saski viaanybodyshit anybodyshit
14:17
5145 cec2 390
Reposted from60feettall 60feettall viaanybodyshit anybodyshit
14:17
5895 47b0 390
Reposted frombloodymary bloodymary viaanybodyshit anybodyshit
21:28
7211 9426 390
prawda
Reposted fromekstaza ekstaza viawishyouwerehere wishyouwerehere
21:25
1342 3b1c 390
21:20
2054 7432 390
"Twój głos w mojej głowie" 3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasm0kie sm0kie
21:19
2986 36d3 390
Plebs winien mi dziękować.
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasm0kie sm0kie
16:01
4734 d9a0 390
Nie gryzę. Jeśli nawet, to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viasm0kie sm0kie
16:00
3942 048a 390
Reposted fromlucyharmon lucyharmon viasm0kie sm0kie
16:00
2054 7432 390
"Twój głos w mojej głowie" 3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasm0kie sm0kie
22:22
0279 bb27 390
22:21
22:21
22:20
4368 60ce 390
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
22:20
0015 2f7b 390
Reposted fromsaku saku viaanybodyshit anybodyshit
22:20
8710 549b 390
Reposted fromseqel seqel viaanybodyshit anybodyshit
22:20
2265 b68c 390
Reposted fromzapiski zapiski viaanybodyshit anybodyshit
22:18
9454 95ff 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaanybodyshit anybodyshit
22:18
22:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl